Barbafamiljen hälsar på

Under höstterminen har vi Barbafamiljen som tema på förskolan. Utifrån läroplanen så kommer Barbafamiljen finnas med för att hjälpa våra barn upptäcka, experimentera och utmanas till utveckling.

Även föräldrar och hemmet kommer att inkluderas i temat då de äldre barnen får turas om att ta hem Barbapåsen och med den en kamera så barnen får dokumentera sin egen familj, intressen, favoritleksak mm för att sedan visa och berätta för övriga barngruppen.

Givetvis kopplas detta till läroplanens mål om att utbildningen i förskolan ska bidra till att barnet utvecklar en förståelse för sig själv och sin omvärld. För att skapa bästa möjliga förutsättningar för att barnen ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt ska förskolan samarbeta på ett nära och förtroendefullt sätt med hemmen.

Tidigare inlägg