Föräldrainsats

Att placera sina barn på Mobackens Förskola med alla dess fina fördelar är förenat med egen arbetsinsats. Det är en del som är uppskattad av många föräldrar. Det ger dig som förälder insyn och du är på plats i den miljö där ditt barn har delar av sin vardag. Och får god förståelse för verksamheten. Ett bra sätt för dig som förälder att komma närmare förskolan.

I många fall kan detta med arbetsinsats vara avskrämmande för att välja en kooperativ förskola, men tro oss – hos oss är upplägget effektivt planerat, jobbet snabbt avklarat och kan oftast läggas när det passar familjen. Vi har inga jourveckor eller dylikt, utan vi fördelar ut arbetet under året så att det inte ska bli betungande.

Mer arbete kan behöva genomföras vissa månader och mindre andra, allt för att familjerna skall tycka att arbetsinsatsen känns bra att göra.

Eget arbete kan innebära följande:
• Att engagera sig i styrelsearbete.
• Att ingå i en eller flera av de arbetsgrupper som finns inom kooperativet. Se info nedan.
• Att utföra obligatoriska arbetsuppgifter, ex delta i föreningsmöten, säsongsstädning, ingå som resurs i barngruppen när ordinarie personal har planeringstid m.m.

I början av varje termin fördelas arbetsuppgifterna, så att familjerna redan då vet när de ska utföra de obligatoriska arbetsuppgifterna. Passar inte tiderna går det självklart att byta med någon annan familj. I genomsnitt är det några gånger på en termin som familjerna behöver göra obligatoriska arbetsinsatser.

För att verksamheten skall fungera har vår kooperativa förening upprättat arbetsgrupper med olika ansvarsområden, detta för att också fördela arbetet så rättvist som möjligt mellan familjerna. När ert barn blivit antaget till förskolan och det är dags för inskolning kontaktas ni av vår kommunikationsgrupp som informerar om vad det innebär att vara medlem i föreningen. Då har ni möjlighet att uttrycka önskemål om vilken arbetsgrupp ni skulle vilja tillhöra. Våra arbetsgrupper utöver styrelsen är följande: Kommunikationsgruppen, Bak- och utflyktsgruppen, Städgruppen, Vaktmästerigruppen, DeLuxe-gruppen (utveckling och miljö).

Att visa engagemang, intresse och ta egna initiativ är både välkommet och en självklarhet i vår verksamhet. Det kan handla om påkomna arbetsuppgifter, leverans av ex materiel/egenskördade frukter och grönsaker, hjälpa till med aktiviteter för barnen och personalen etc.