Fredagsutflykt till Grekland!

Plötsligt uppstod en lek där barnen åkte tåg. En lek som uppstod spontant där både idéerna och resenärerna blev fler allt eftersom. Destinationen sattes till Grekland! Tåget avgick innan frukost och funderingar kring vad man skulle göra i Grekland fortsatte under frukosten. Kanske skulle man bada, då det alltid är varmt i Grekland. Fast på vintern är det ganska kallt där också, men då kan vi ju basta!

Några barn fortsätter leken att de är framme i varma Grekland även efter frukost och tycker det är härligt men saknar ändå Sverige lite grann.

Ett exempel på hur leken, fantasin och samspelet kan ta sig uttryck och där pedagogerna kan stötta utifrån mål i läroplanen genom att stimulera barnens samspel, uppmuntra nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära, främja fantasi och föreställningsförmåga och låta spontant uppkomna aktiviteter bli en del av undervisningen.

Tidigare inlägg