Matematik även på förskolan

Utifrån läroplanen för förskolan ska matematik introduceras och anpassas till barnens mognad och förståelse redan i tidiga år.

Nu under mars har vi haft premiär för ”Kolla temperaturen” vid våra morgonsamlingar. Barnen får turas om att kolla vad det är för temperatur ute. På fredagar sammanställer vi veckans temp.

Här kommer matematiken in i bilden genom siffror, att vi bekantar oss med symbolerna + (plus) och – (minus).  Att jämföra varmare/kallare, högre/lägre, varmaste/kallaste dagen, diagram är också matematik.

Svenska och skriftspråk får vi med här då barnen själva skriver vilken veckodag det är. Även bra träning i att ljuda det som ska skrivas. Många pedagogiska mål uppfylls i en enkel vardagsaktivitet.

Tidigare inlägg