Vi hälsar nya familjer välkomna!

Höstterminen är igång sedan en tid och inskolningarna likaså. Några är klara och några nya kompisar väntar vi på.

På Mobacken anpassar vi inskolningen efter barnet och familjen. Utifrån vår erfarenhet använder vi den traditionella, inskolningen. I de flesta fall brukar den pågå under cirka två veckor. Korta besök tillsammans med en förälder som blir successivt längre och föräldern börjar lämna barnet ensamt med ansvarspedagogen. Vi har valt att jobba med ansvarsbarn. Men då vi är en mindre förskola med högre personaltäthet har barnen bra möjligheter att knyta an till flera pedagoger i personalgruppen.

Mobackens förskola drivs som ett föräldrakooperativ så egentligen är det hela familjen som ska skolas in i verksamheten. Efter några veckor då barnen är inne i verksamheten så hålls ett intro-samtal för föräldrarna där man får vidare information om vad man förväntas bidra med till kooperativet.

Detta bidrar till att vi kan leva upp till våra ledord:
Glädje, trygghet och gemenskap!

Tidigare inlägg