Mobackens förskola har fått ett stipendium

Under våren sökte vi ett stipendium för att få inspiration att utveckla skapandet inom både drama, färg och form på vår förskola. Och glädjande så fick vi pengar från Statens kulturråd att använda i vår verksamhet.

Under hösten kommer vi att driva ett projekt med hjälp av kulturpedagogerna Maria Bervelius och Maria Wilcke. De har tillsammans med våra pedagoger planerat för hur våra 3-5åringar ska få följa med på en resa till sagoskogen efter att de fått ett brev från den gamla kloka spindeln. Djuren i skogen behöver barnens hjälp. Med glädje, trygghet och gemenskap kommer vi givetvis att kunna hjälpa våra djurvänner i sagoskogen.

Tidigare inlägg