Teknik och pedagogik, går det att kombinera?

I vår kommande läroplan tas teknikens och digitaliseringens roll upp som en del för förskolan att arbeta med.
Förskolan skall sträva mot att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar.

Att skapa och kommunicera med hjälp av olika uttrycksformer liksom med hjälp av tal- och skriftspråk utgör både innehåll och metod i förskolans strävan att främja barns utveckling och lärande. Detta inbegriper också att forma, konstruera och nyttja material och teknik. Multimedia och informationsteknik kan i förskolan användas såväl i skapande processer som i tillämpning. (Lpö)

Under höstterminen har Blåbärsgruppen inkluderat tekniken i den pedagogiska vardagen på förskolan. Utifrån höstens tema om Skogen så kompletterades vissa delar ex genomgång av växtligheten med ett videoklipp på läsplattan en så kallad time lapse (En snabbspolad film kan man säga). Där fick barnen se hur svampar växer upp ur marken. Sedan pratade pedagogerna om att det på riktigt tar flera dagar för en svamp att växa upp men här kan vi se det på bara några sekunder. Några dagar senare gjorde Blåbärsgruppen en egen time lapse film där barnen byggde med storlego. 10 minuters byggande kortades ner till 40 sekunders filmklipp. Barnen uppskattade detta.

Höstterminens andra tema om våra sinnen avslutades och sammanfattades med en musikvideo där barnen sjunger och gör rörelser till en sång om våra sinnen samt foton från olika tillfällen under terminen då barnen fått prova på att ex inte se eller höra. Denna musikvideo fick alla familjer ta del av innan julledigheten och barnen kunde stolt visa upp allt de gjort och upplevt.

Även QR-koder har fått en roll i den pedagogiska verksamheten på Mobacken. Våra pedagoger har gjort egna koder som barnen får ” blippa” på med läsplattan och på såvis väljs vilken sång som skall sjungas i barngruppen.

Så på Mobacken vet vi att teknik och pedagogik går att kombinera med gott resultat.

Tidigare inlägg