Ansökan till Mobacken

Anmälan om barnomsorg för ert/era barn görs hos Örnsköldsviks kommun.
Detta görs på kommunens hemsida. Klicka på knappen för mer information.

Medlemskap Mobacken

För att ert/era barn skall kunna placeras på Mobackens förskola behöver ni vårdnadshavare bli medlemmar i Mobacken Kooperativ Ekonomisk Förening. Ansökan till medlemskapet gör ni samtidigt som ansökan till kommunen. Ladda ner blanketten och lämna er medlemsansökan. Skicka in den per post eller maila den till ordforande@mobackensforskola.se. 

Medlemsansökan behandlas av styrelsen som därefter tar kontakt med er om möjlighet till barnomsorgsplats och medlemskap.

Medlemsavgiften i Mobacken Kooperativ Ekonomisk Förening är 200 kronor per vårdnadshavare och betalas in på bg 5311-4732.

Varje medlem betalar därefter en årsavgift om 50 kronor.

Urvalsgrund

Enligt Skolinspektionen har vi anmälningsdatum och syskonförtur som urvalsgrund om ni söker er till vår förskola. Det innebär att vi går efter en kölista där den som tidigast har sökt sig hit står överst på listan samt har barnet ett syskon på förskolan och/eller bor i geografiskt närområde har det barnet förtur till att börja här.