Ansökan till Mobacken

Anmälan om barnomsorg för ert/era barn görs hos Örnsköldsviks kommun.
Detta görs på kommunens hemsida. Klicka på knappen för mer information.

Medlemskap Mobacken

För att ert/era barn skall kunna placeras på Mobackens förskola behöver ni vårdnadshavare bli medlemmar i Mobacken Kooperativ Ekonomisk Förening. Ladda ner blanketten och lämna er medlemsansökan.

Medlemsansökan behandlas av styrelsen som därefter tar kontakt med er om möjlighet till barnomsorgsplats och medlemskap.

Medlemsavgiften i Mobacken Kooperativ Ekonomisk Förening är 200 kronor per vårdnadshavare och betalas in på bg 5311-4732.

Varje medlem betalar därefter en årsavgift om 50 kronor.