Kontaktuppgifter

Mobackens Förskola
Västerhus 115
894 91 SJÄLEVAD

Tfn: 076 – 103 72 77
Epost: kontakta@mobackensforskola.se
 styrelsen@mobackensforskola.se

Rektor

Viktoria Dahl, telefon: 073-961 62 17

rektor@mobackensforskola.se

Ordförande:
Emma Sundelin telefon: 070-622 39 29

Öppettider: 
Vi anpassar våra öppettider utifrån familjernas behov.

Mobackens förskola håller stängt vissa klämdagar/utvecklingsdagar under året samt vanligen under juli månad. Finns det ett behov av mer öppethållande så försöker vi lösa det.

Klagomål och klagomålsshantering

Enligt skollagen kap 4, 8§ är Huvudmannen skyldig att ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen. Vi uppmuntrar att klagomål tas i första hand med den person det berör eller med förskolans rektor alt föreningens ordförande. Det finns även en klagomålsblankett som man kan fylla i och lämna till rektor/ordförande. Länk till blanketten och beskrivning hur vi behandlar inkomna klagomål finns här under.