Så arbetar vi med våra barngrupper

Mobackens förskola satsar på mindre barngrupper och hög personaltäthet. I dagsläget är verksamheten uppdelad i tre barngrupper, Lingon, Smultron och Blåbär.

I Lingongruppen går våra yngsta barn 1-2 åringarna. På Smultron och Blåbär går de äldre barnen 3 till 6-åringarna. I varje grupp arbetar barnskötare och förskolelärare.

Under de flesta förmiddagarna är barnen uppdelade i dessa grupper och vissa dagar träffas de barn som är i samma ålder för olika pedagogiska aktiviteter. På eftermiddagarna har ofta de olika grupperna gemensamma aktiviteter.En gång per vecka har alla grupperna en gemensam sångsamling då barnen utmanas i sång och rytmik.

Under vårterminen kommer våra olika barngrupper att arbeta med olika teman. Lingongruppen kommer att jobba med motorisk utveckling genom att vara mycket ute i vår fina närmiljö med skogens alla utmaningar samt att jobba med att vara en bra kompis. Smultrongruppen kommer att fokusera på diskrimineringsgrunder och där lyfta fram hörselnedsättning. Även jobb med siffror, bokstäver och pyssel kommer att hinnas med under hela terminen.
Blåbärsgruppen har valt temat Kompishjälte där barnen ska lära sig hur man är en bra medmänniska och kompis. Varje vecka har gruppen också en Blåbärsvärd som får lite extra ansvar och därigenom bli extra uppmärksammad och växa som individ i gruppen.

Under vårterminen kommer alla föräldrar och vårdnadshavare att erbjudas ett studiebesök på förskolan under en vardag för att få ännu mer inblick och delaktighet i barnens vardag.

Tidigare inlägg